Tlačiť

Kontakt:


Mgr. Terézia Bothová – štatutár
tel.č.: 034/7780457, mob. 0903684684
email: jesenzivota@zahorskaves.sk

Adresa: Hlavná 129, 90065 Záhorská Ves
t.č.: 034/7780457
email: jesenzivota@zahorskaves.sk

Socialna starostlivosť, Záhorská Ves