Tlačiť

Podmienky prijatia

Podmienkou pre poskytovanie opatrovateľskej služby v Zariadení opatrovateľskej služby je:

- Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – stupeň odkázanosti najmenej IV.
- Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
- Formuláre:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (DOC, 27 kB)
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 106 kB)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (DOC, 33 kB)